Zmluva s realitnou kanceláriou je povinnosťou

Veľa realitných maklérov, ktorí ponúkajú na predaj nehnuteľnosti – Vaše nehnuteľnosti, nemajú na tento úkon ani dnes podpísaný Súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie, resp. Sprostredkovateľskú zmluvu s majiteľom predávanej nehnuteľnosti.

Po jednej strane k tomu napomáha neochota ľudí „viazať sa“ oficiálnym spôsobom, ale rovnako aj skutočnosť, že realitný trh na Slovensku je aj v dnešnej dobe osídlený množstvom neodborných maklérov, ktorým postačujú zaslané fotky od majiteľa ponúkanej nehnuteľnosti.

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov je realitný maklér povinný zmluvy uzatvárať v písomnej podobe, nie len ústne ako je tomu ešte aj dnes. Rovnako je maklér povinný vypísať túto dohodu v dvoch rovnopisoch a jeden z toho odovzdať záujemcovi o predaj. Pokiaľ tak maklér neurobí, tak riskuje pokutu 16 500 eur.

Ide vlastne o dohodu medzi záujemcom o predaj a sprostredkovateľom, kde je jasne stanovené čo konkrétne je predmetom predaja, aká je konečná cena, aká je výška provízie realitnej kancelárie a rovnako aj popis informácii o stave predávanej nehnuteľnosti. 

Predstavte si, že predávate svoje auto a dáte ho do autobazáru. Nechceli by ste mať podpísanú zmluvu o predaji Vášho auta s bazárom, kde sa spíše typ vozidla, rok výroby, technický stav, príslušenstvo, či cena?

Samozrejme, že áno, veď čo keby ho predávali za nižšiu cenu, ako ste sa dohodli?

A presne to isté platí aj o nehnuteľnostiach, aby sa nestalo, že keď si pozriete inzerát na internete, tak bude inzerovaný za oveľa nižšiu cenu, ako ste pôvodne chceli.

Zmluva musí hovoriť aj o povinnostiach sprostredkovateľa, že bude vyvíjať činnosti smerujúce k tomu, aby záujemca mohol uzavrieť sprostredkovanú zmluvu (Kúpnu zmluvu), ale rovnako aj o povinnostiach záujemcu zaplatiť realitnej kancelárii dohodnutú odmenu po zrealizovaní obchodu. Výhodou podpisu Zmluvy o sprostredkovaní pre Vás ako záujemcu o predaj je, že presne viete, ktoré realitné kancelárie a v akej cene budú predávať Vašu nehnuteľnosť a vyhnete sa tomu, že nájdete svoju nehnuteľnosť na jednom portály aj 12 krát a vždy s inou cenou. Tým by sa mohlo stať, že takáto nehnuteľnosť bude časom „okukaná“ a jej rýchlejší, alebo výhodnejší predaj je menej reálny.

Nezabudnite, že dohodu si treba prečítať a pokiaľ bude obsahovať to, čo ste si medzi sebou reálne dohodli, tak sa naozaj nemáte čoho obávať.

 

 

Ďakujem za prečítanie môjho článku a prajem Vám krásny a pohodový deň 🙂

Naše dalšie články:

Aké sú povinnosti platenia daní z predaja nehnuteľnosti?

Ak ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, tak máte povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, pokiaľ Vám táto povinnosť vznikla. Daňové priznanie je nutné podať zo zákona najneskôr v termíne do štvrtku 31. marca. V rovnakom termíne ste povinný vypočítanú daň aj zaplatiť. Sadzba dane z príjmu z predaja

Čítať viac »

Najčastejšie podvody na realitnom trhu 2

V nedávnom článku sme si povedali o niektorých realitných podvodoch, na ktoré si musí dať pozor každý kto chce predať alebo kúpiť nehnuteľnosť bez pomoci právnika alebo realitného makléra. V dnešnej dobe je pomerne náročné odhaliť rôznych špekulantov, ktorí sú stále viac rafinovaní. Ich „najobľúbenejšími klientmi“ sú hlavne starí ľudia. Práve starší ľudia a ľudia,

Čítať viac »

Najčastejšie podvody na realitnom trhu

Ani realitný trh sa nedokáže úplne vyhnúť rôznym špekulantom, ktorí sú stále viac rafinovaní. Vidina rýchleho obohatenia dokáže niekoho donútiť siahať po stále viac sofistikovaných metódach. Osobne som bol viackrát oslovený ľuďmi, ktorí súkromne kúpili nehnuteľnosť a niečo si zrazu potrebovali overovať. Na overovanie skutočnej hodnoty práve nadobudnutej nehnuteľnosti je už v tomto štádiu trochu

Čítať viac »